Historien begynte med Engel Marie og Ole O. Hoel. 

Det var disse to som tok ungene med seg fra Lønset i Oppdal, og reiste den lange veien til Nordmo GÅRD.

Hva i all verden var det som fikk disse til å foreta dette valget? 


Les historien her:Les om innvandring til pasvikdalen her: 


Les om steder langs Pasvikelva her:

Om oss på dagens Nordmo gård

Anne-Lise og Thormod eier i dag gården som 3-generasjonsbrukere. Gården ble ryddet av Thormods besteforeldre som kom hit i 1902 fra Lønset i Oppdal. Gården har vært drevet som melkeproduksjonsbruk frem til midten av 1980-tallet. I dag driver gården aktiviteter på fire fronter, nemlig; Vedproduksjon, Strikkeprodukter, Turisme og IPT (Inn På Tunet). IPT er et dagtilbud for hjemmeboende demente i tidlig fase av sykdommen.

I sesongen er vi nødt til å leie inn ekstra hjelp for å klare alle oppdragene som strømmer på.
Vi samarbeider også med de øvrige reiselivsoperatører på turistfronten for å skape best mulig opplevelse for kundene våre.